Arbeidshygiënist

Als gecertificeerd arbeidshygiënist adviseer ik u over arbeidshygiënische vragen met betrekking tot gevaarlijke stoffen, biologisch agentia, fysische risico’s (geluid, klimaat, trillingen) en biedt de volgende diensten:

 • een quickscan gevaarlijke / toxische stoffen, biologisch agentia, fysische risico’s;
 • het opstellen van een register gevaarlijke stoffen of biologische agentia en beleid;
 • schatten van de blootstelling aan de hand van modelberekeningen;
 • meten van de blootstelling;
 • beoordelen van de blootstelling in relatie tot grenswaarden;
 • vaststellen van private (bedrijfs)grenswaarden.
 • advies over biologische monitoring /  in overleg met toxicoloog.

Wij rapporteren bevindingen en adviseren op basis van de arbeidshygiënische strategie; brongerichte, collectieve, organisatorische of technische verbeteringen met doel de blootstelling te reduceren tot veilige en beheersbare niveaus.

Ook bieden wij begeleiding bij de implementatie van verbetermaatregelen. Bijvoorbeeld medewerkers te trainen / voorlichting en instructie te geven over de hier genoemde onderwerpen.

Metingen

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische- en fysische risico’s op de werkplek kan via verschillende routes plaatsvinden (inademing, inslikken en huidopname). Deze kunnen voor u in kaart worden gebracht door middel van (lucht) metingen. Metingen die bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden zijn:

 • stof, waaronder: totaalstof, respirabel- / fijnstof, PM10, PM5, PM2.5
 • houtstof
 • lasrook / analyse naar metaalstof, zoals chroom en nikkel
 • vluchtige stoffen (oplosmiddelen)
 • geluid- en trillingen, waaronder lichaamstrillingen en hand-arm trillingen
 • hittebelasting, binnenklimaat, binnenmilieu
 • schimmels, bacteriën, endotoxinen (microbiologische agentia).

 

Analyse

Osinga Arbo Advies werkt samen met geaccrediteerde laboratoria en gebruikt uitsluitend moderne en gekalibreerde apparatuur. Alle metingen zijn gebaseerd op betrouwbare en gevalideerde meet- en analysemethoden (normen).

Naast het meten van blootstelling is het ook mogelijk om blootstelling te schatten aan de hand van modelberekeningen. Osinga Arbo Advies kan dit ook verzorgen, en beschikt hiervoor over modellen, waaronder Chemrade, stoffenmanager en Advanced Reach Tool (ARt).

Wilt u praktisch advies over arbeidshygiënische risico’s, neem dan direct contact op met gecertificeerd Arbeidshygiënist Age Osinga en vul hiernaast uw vraag in:

Wilt u meer info of een offere aanvragen?

Offerte aanvragen