Arbo werkplekonderzoek

In de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn vaak verschillende maatregelen opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar de blootstelling van geluid, lichaamstrillingen en fysieke belasting. Tijdens een inspectie beoordeelt het Ministerie van SZW of geluid, fysieke belasting, enz. een risico vormen.

Arbo werkplekonderzoek kan betekenen

  • Geluid- en trillingsmetingen
  • Ergonomie, (beeldscherm)werkplekinrichting
  • Machineveiligheid
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Ongevallenanalyse
  • BHV / Bedrijfsnoodplan & -organisatie

Werkplekonderzoeken hebben als doel om een zo veilig mogelijke werkomgeving voor uw medewerkers te creëren.

Voorkom uitval en schakel tijdig deskundig advies in door direct contact op te nemen met Osinga Arbo Advies.

Wilt u meer info of een offere aanvragen?

Offerte aanvragen