Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

Osinga Arbo Advies is u graag van dienst bij het opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).  Dat doen wij doelmatig, efficiënt en praktisch.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Heeft u overzicht in de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf? Voldoet u aan uw Risico-inventarisatie en –evaluatie verplichting? De Arbowet vereist dat de RIE actueel is. Dit houdt in dat bij wijzigingen in uw organisatie de RIE mee verandert. Wanneer u veranderingen doorvoert, bijvoorbeeld bij aanschaf van een nieuwe productlijn, bij (ver)bouw van een nieuw kantoor of productiehal, dan zullen er andere machines of meubilair e.d. nodig zijn. Productie- en werkmethoden zullen veranderen en dient u de RIE hierop aan te passen.

Praktisch Plan van Aanpak

Wij vinden dat een RIE moet zijn afgestemd op uw bedrijf en herkenbaar is voor uw bedrijf. Denk daarbij aan de groeifase van uw bedrijf, uw werkzaamheden en de specifieke risico’s in uw werkgebied. Een RIE van Osinga Arbo Advies is bondig en overzichtelijk. Iedere RIE bevat een plan van aanpak waarin concreet beschreven is wie, wat, wanneer moet doen en wie verantwoordelijk is voor de actiepunten. Beschikt uw bedrijf over een VCA-veiligheidscertificaat of een kwaliteitssysteem dan is een evaluatie van de RIE na maximaal 3 jaar verplicht.

Zelf uitvoeren of laten uitvoeren van risico-inventarisatie en -evaluatie

Op welke wijze u de RIE wil uitvoeren daar bent u vrij in. Een RIE op papier of een geautomatiseerd RIE op maat. Zorg voor een logische en passende aanpak, zodat de RIE een goed en bruikbaar hulpmiddel wordt voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Met een (geautomatiseerde) RIE op maat heeft u inzicht in de risico’s die er in uw bedrijf zijn. Osinga Arbo Advies ondersteund en begeleid u bij het zelf uitvoeren en het zoeken naar een passende en praktische aanpak. Het volledig laten uitvoeren van de RIE is ook mogelijk.

Kwaliteit

Bij RIE advisering door Osinga Arboadvies is toetsing door een gecertificeerd kerndeskundige vanzelf inbegrepen. Mocht er specifieke risico’s van toepassing zijn dan kan er vanuit ons netwerk een specialist ingeschakeld worden.

Vraag nu direct een offerte aan voor toetsing of uitvoering van de RIE.

Wilt u meer info of een offere aanvragen?

Offerte aanvragen