Risico inventarisatie RIE Friesland

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers in Friesland. Daarom is het van het grootste belang dat de risico-inventarisatie van uw bedrijf goed op orde is. Osinga Arbo Advies is een arbeidshygiënist die gecertificeerd is om de risico-inventarisatie voor uw bedrijf in Friesland voor u volgens de regels uit te voeren en te toetsen.

Waarom risico inventarisatie voor uw bedrijf in Friesland?

Een RI&E sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Hieronder kort enkele redenen waarom een goede risico-inventarisatie van uw bedrijf zo belangrijk is:

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
    Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s.
  • Met een goede risico-inventarisatie kunt u beschikken over een praktisch plan van aanpak.
  • Een gedegen risico-inventarisatie zorgt voor kostenbesparing door verlagen verzuim en ongevallen en verhogen van de productiviteit.
  • Een risico inventarisatie is een kleine investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Hoe kan Osinga Arbo advies u helpen bij de risico inventarisatie van uw bedrijf in Friesland

Age Osinga van Osinga Arbo Advies heeft veel ervaring opgedaan als veiligheidskundige en arbeidshygiënist voor bedrijven in Friesland. Hij helpt en begeleiden ondernemers en preventiemedewerkers bij de uitvoering van een risico-inventarisatie en het opstellen van een plan van aanpak.
Age Osinga kan u daarom helpen bij:

  • De gehele uitvoering van de RI&E binnen uw organisatie of bedrijf.
  • Het opstellen van het Plan van aanpak op basis van uw veiligheids- en gezondheidsrisico’s
  • Uw RI&E toetsen op volledigheid en betrouwbaarheid

Offerteaanvraag risico inventarisatie Friesland

U kunt hieronder voor risico inventarisatie in Friesland een offerte aanvragen voor de dienst(en) waarvan u gebruik wilt maken, wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen nadat u uw offerte hebt ingediend.

 

uitvoering risico inventarisatie en evaluatieToetsing Risico-inventarisatie en -evaluatiedigitale Risico-inventarisatie en -evaluatie (instrument)Opleiden PreventiemedewerkerArbocontractJaarcontract ondersteuning PreventiemedewerkerOnderzoek gevaarlijke stoffenOnderzoek geluidWerkplekonderzoek (beeldschermwerk / ergonomie)Onderzoek Lichaamstrillingen / hand- armtrillingenVCA begeleidingOpstellen bedrijfsnoodplan / calamiteiteninstructie, ontruimingVeiligheidskundig begeleiding en adviseringArbeidshygiënische begeleiding en adviseringOverig

Wilt u meer info of een offere aanvragen?

Offerte aanvragen