Home » Advisering risicoinventarisatie en evaluatie rie

RIE volledig verzorgd door Osinga Arbo Advies

Risk assessment

Rondgang op de locatie(s)
Gesprek met de verantwoordelijke persoon of personen (preventiemedewerker) binnen uw bedrijf
Gesprek met medewerkersvertegenwoordiging
Medewerkers-enquête en of gesprekken met medewerkers

RIE zelf doen en laten toetsen

checklist

Doornemen van de opgestelde RI&E inclusief plan van aanpak
Gesprek met de RIE uitvoerder
Toetsende rondgang op locatie;
Toetsingsrapport

RIE volledig verzorgd door Osinga Arbo Advies

risk-rotate

Rondgang op de locatie(s)
Gesprek met de verantwoordelijke persoon of personen (preventiemedewerker) binnen uw bedrijf
Gesprek met medewerkersvertegenwoordiging
Medewerkers-enquête en of gesprekken met medewerkers

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

Als goed ondernemer wilt u graag dat u medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie is daarin essentieel. U brengt daarmee veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart en werkt u planmatig aan verbetering van de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers.

Osinga Arbo Advies is u graag van dienst bij het toetsen, begeleiden en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Dat doen wij doelmatig, efficiënt en praktisch.

rie overzicht

Voorkom ongelukken en arbeidsrisico’s

Bij ondernemen liggen ook risico’s op de loer. Een ongeluk is zo gebeurt en een medewerker die even niet goed oplet staat bloot aan gevaarlijke stoffen of rijdt met een heftruck een collega aan. Dat wilt u liever niet en dat is vervelend voor iedereen die erbij betrokken is. Het werk ligt stil, er moet extra energie gestoken worden om boel draaiende te houden. Medewerkers moeten een tandje bijzetten of er moet zelf extra medewerkers ingezet worden. Om maar niet te spreken van alle andere gevolgen, zoals kosten van persoonlijk letsel, verzuim, herstel van schade, de goede naam van het bedrijf of met claims. Met een RIE kunt dit bijvoorbeeld mee voorkomen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

Heeft u overzicht in de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf? Voldoet u aan uw Risico-inventarisatie en –evaluatie verplichting? Met de risico-inventarisatie brengt u de arbeidsveiligheidsrisico’s in kaart en stelt u een plan op met oplossingen. Hiermee kunt u de risico’s terugdringen voor uw medewerkers en organisatie. Ook de inspectie SZW controleert op het hebben van een RIE. Verzekeraars stellen die ook vaak als eis.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

Bij een RIE worden arbeid- en veiligheidsrisico’s geïnventariseerd. Daarbij wordt breed gekeken hoe dit binnen de organisatie is geregeld. Enkele voorbeelden kunnen zijn: machineveiligheid, werken op hoogte, transport, lichamelijke belasting en beeldschermwerk, gevaarlijke stoffen en elektrische gereedschappen. Maar ook minder tastbare risico’s, zoals: werkdruk, stress, ongewenste omgangsvormen, psychosociale arbeidsbelasting genoemd, worden onder de loep genomen. Vaak spelen veiligheidscultuur en -gedrag een belangrijke rol bij risico’s. Aan de hand van de inventarisatie van deze directe en indirecte gevaren onderkennen, analyseren en beoordelen we de risico’s. Dit lever een RIE-rapportage op met:

Overzicht van veiligheids- en gezondheidsrisico’s
Een risico classificatie per vastgesteld risico
Een overzicht van geadviseerde maatregelen
Een voorstel van plan van aanpak
Een basis voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV)

Een RIE van Osinga Arbo Advies is bondig en overzichtelijk.

Osinga Arbo Advies vindt dat een RIE moet zijn afgestemd op uw bedrijf en herkenbaar is voor uw bedrijf. Denk daarbij aan de groeifase van uw bedrijf, uw werkzaamheden en de specifieke risico’s in uw werkgebied.

Zelf uitvoeren of laten uitvoeren van risico-inventarisatie en -evaluatie

Op welke wijze u de RIE wil uitvoeren daar bent u vrij in. Een RIE op papier of een geautomatiseerd RIE op maat. Zorg voor een logische en passende aanpak, zodat de RIE een goed en bruikbaar hulpmiddel wordt voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Met een (geautomatiseerde) RIE op maat heeft u inzicht in de risico’s die er in uw bedrijf zijn.

Osinga Arbo Advies ondersteund en begeleid u bij het zelf uitvoeren en het zoeken naar een passende en praktische aanpak. Het volledig laten uitvoeren van de RIE is ook mogelijk.

Arbo Advies

Mogelijkheden

Vraag nu direct een offerte aan voor toetsing of uitvoering van de RIE. Kies uit de volgende mogelijkheden:

1. Zelf doen of uitbesteden?
Er zijn diverse RIE-methoden om een RIE zelf uit te voeren. Een gecertificeerde kerndeskundige moet dan nog wel toetsen op betrouwbaarheid en volledigheid: de RIE-toets.

2. RIE volledig op maat verzorgd?
Heeft u niet voldoende tijd of kennis om de risico-inventarisatie uit te voeren, dan komt Osinga Arbo Advies graag voor u in actie. We doen onder andere dit:

Gesprek met de verantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie
Gesprek met de preventiemedewerker
Gesprek met medewerkersvertegenwoordiging
Medewerkers-enquête en of gesprekken met medewerkers
Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties
Rapportage: de knelpunten worden in Excel-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een advies gegeven. Wanneer de kolommen daarachter worden aangevuld (te nemen maatregel, verantwoordelijke, uitvoeringsdatum en datum daadwerkelijk gereed) ontstaat een plan van aanpak
Advies over het door u opgestelde plan van aanpak

Het eindresultaat is een getoetste RI&E. En een stuk minder risico.

Wilt u ook een praktische aanpak van u RIE in uw organisatie?

3. RIE APK?
De Risico-inventarisatie en -evaluatie moet actueel zijn
De RIE is dynamisch en vraagt dus regelmatig uw aandacht. Zeker weten dat uw RIE up to date is? Sluit een abonnement af voor een jaarlijkse update. Deze update bestaat uit:

Doorspreken van het plan van aanpak;
Een toetsende rondgang op de locatie;
Rapportage van de update van de RIE.

Zo is uw RI&E altijd actueel.

Bel ons

U kunt ons telefonisch bereiken op
06 53 72 1965

E-mail ons

Stuur uw e-mail naar info@osinga-arboadvies.nl

Belafspraak maken

We bellen u terug wanneer u dat uit komt.